Tjenester

Våre tjenester

Vi hjelper deg, enten du skal selge bolig, eller har solgt bolig og ønsker hjelp med oppgjøret.

Megleroppdrag

I et megleroppdrag bistår vi deg/dere fra start til slutt i prosessen. Det er mye man må tenke på ved salg av bolig. Ved bruk av megler slipper du som selger å bekymre deg for dette.

Oppgjørsoppdrag

Har du solgt boligen selv, så hjelper vi deg med å gjennomføre salget. Vi tilpasser oss til hvert oppdrag, til en fast avtalt pris.

Megleroppdrag

Det er mange grunner til å velge eiendomsmegler når man skal selge bolig. Mange foretrekker megler fordi det gir en ekstra trygghet.

Som eiendomsmegler er man pålagt å følge en del regler og bransjenormer som er ment å være et sikkerhetsnett for både kjøper og selger. 

Det stilles blant annet krav til kompetanse (utdanning), tillatelse fra finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling, og kontoret må også ha en fagansvarlig megler. 

Det stilles videre krav til innhenting, kontroll samt formidling av opplysninger som er relevant for handelen, som kjøper har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Formidling av viktige opplysninger kan være med på å forebygge eventuelle tvister som ellers kunne oppstått.

Som megler er man også lovpålagt å utarbeide salgsoppgave, og vi må følge gjeldende regler og føringer som er satt for markedsføring ved eiendomssalg.

Eiendomsmeglingsforetak har også krav på seg til sikkerhetsstillelse og forsikring, dersom noe mot formodning skulle gå galt. Foretaket har også en lovpålagt taushetsplikt for de ansatte.

Selger noen bolig selv så stilles det ikke like strenge krav til gjennomføring. Og det er for eksempel ikke krav til salgsoppgave eller budjournal.

Mellommann/kvinne

En av de viktigste oppgavene for en megler er å være nettopp det - en megler. Selv om man er leid inn og jobber for den som selger boligen, så skal en eiendomsmegler være en uhildet/uavhengig part, som ivaretar både selger og kjøper, samt andre involverte.

Man skal kunne være sikre på en forsvarlig gjennomføring av budrunden, med blant annet ID- og hvitvaskingskontroll samt budjournal.

Salg av bolig krever nøye planlegging og gjennomføring, med verditakst, annonsering, skjøter, kontrakter, overføring av kjøpesum mm. For å være sikker på at alt dette gjennomføres forsvarlig så ønsker mange å benytte seg av en eiendomsmegler.

Standard megleroppdrag

 • Oppdragsavtale mellom megler og selger 
 • Innhenting av relevant og lovpålagt info om eiendommen.
 • Bestille verditakst
 • Fotografering innvendig og utvendig (drone)
 • Utarbeide prospekt og salgsoppgave
 • Annonsering på aktuelle medier
 • Visning
 • Registrering og oppfølging av interessenter
 • Tar imot bud/holder budrunde, samt føring av budjournal

             Etter budaksept:

 • Utarbeider kjøpekontrakt
 • Utarbeider skjøte
 • Kontraktsmøte, enten på vårt kontor, ved digital signering eller sendt i post.
 • Mottar og oppbevarer kjøpesum på klientkonto.
 • Tinglyser og oppbevarer skjøter samt pantedokument.
 • Sletter eventuelle pengeheftelser på eiendommen.
 • Foretar utbetaling av nettoproveny etter at omkostninger og vårt vederlag er trukket fra.
 • Utarbeider oppgjørsoppstilling til selger og kjøper.
 • Sender tinglyst skjøte til kjøper, samt pantedokument til kjøpers bank.
Vi tilpasser alle våre oppdrag etter kundens behov, til avtalt fast pris. 

Standard oppgjørsoppdrag

 
 • Utarbeider kjøpekontrakt
 • Utarbeider skjøte
 • Kontraktsmøte, enten på vårt kontor, ved digital signering eller sendt i post.
 • Mottar og oppbevarer kjøpesum på klientkonto.
 • Tinglyser og oppbevarer skjøter samt pantedokument.
 • Sletter eventuelle pengeheftelser på eiendommen.
 • Foretar utbetaling av nettoproveny etter at omkostninger og vårt vederlag er trukket fra.
 • Utarbeider oppgjørsoppstilling til selger og kjøper.
 • Sender tinglyst skjøte til kjøper, samt pantedokument til kjøpers bank.
 
 Vi tilpasser alle våre oppdrag etter kundens behov, og til avtalt fast pris.